Descrición Comezo Fin
Axudas para contratos de Persoal Técnico de Apoio (PTA) 2023
Convocatoria aberta
29/11/2023 14/12/2023
 

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin
Axudas predoutorais programa "Salvador de Madariaga" 2023
Convocatoria pechada
04/01/2023 31/01/2023

 

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Bolsas de axuda ao estudo 2022/2023
Convocatoria pechada
20/12/2022 23/01/2023

 

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

 

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin

 

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Bolsa de atención a estudantado con necesidades específicas de apoio educativo, 2023/2024
Convocatoria pechada
28/09/2023 28/09/2023
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2021/2022
Convocatoria pechada
24/11/2021 17/12/2021

 

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

 

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin

 

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2022/2023
Convocatoria pechada
24/02/2023 23/03/2023

 

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

 

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin
Axudas para a formación de profesorado universitario (FPU) 2022
Convocatoria pechada
17/01/2023 15/02/2023

 

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Axudas para contratos predoutorais
Convocatoria pechada
26/10/2023 23/11/2023

 

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral
Convocatoria pechada
21/07/2023 21/08/2023
Axudas de apoio á etapa predoutoral
Convocatoria pechada
19/08/2023 18/09/2023
Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral
Convocatoria pechada
28/06/2023 27/07/2023

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin
Axudas para contratos de Persoal Técnico de Apoio (PTA) 2023
Convocatoria aberta
29/11/2023 14/12/2023
Axudas para contratos Juan de la Cierva 2022
Convocatoria pechada
24/01/2023 07/02/2023
Axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores 2022
Convocatoria pechada
12/01/2023 26/01/2023
Axudas para contratos Ramón y Cajal (RYC) 2022
Convocatoria pechada
19/01/2023 09/02/2023

 

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin
Axudas complementarias de mobilidade destinadas a beneficiarios do programa de Formación do Profesorado Universitario (FPU)
Convocatoria pechada
14/01/2023 14/02/2023
Convocatoria Beatriz Galindo de axudas para a atracción do talento investigador
Convocatoria pechada
29/06/2022 28/07/2022
Estadías de mobilidade no estranxeiro "José Castillejo" para xóvenes doutores
Convocatoria pechada
17/01/2023 09/02/2023
Estadías de profesores e investigadores sénior en centros estranxeiros
Convocatoria pechada
17/01/2023 09/02/2023

 

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Bolsas de mobilidade para o estudantado de doutoramento 2022/2023
Convocatoria pechada
14/06/2023 22/09/2023
Bolsas de viaxe
Convocatoria pechada
16/02/2023 15/03/2023
Estadías en centros de investigación
Convocatoria pechada
16/02/2023 15/03/2023

 

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

 

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin

 

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin
Premio Comunicar en Igualdade
Convocatoria pechada
01/03/2019 16/09/2019

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin