Equipos de profesorado de:

Réxime xurídico da auga

Calidade da auga e os seus ecosistemas

Investigación e aplicacións de augas e augas termais

Turismo, patrimonio cultural e auga

Réxime xurídico do Medio ambiente e a súa sustentabilidade

Produción primaria sostible

Xestión sostible

Cambio climático e recursos hídricos

Dereito, TIC e desenvolvemento

Alimentación e desenvolvemento

Desenvolvemento turístico asociado ao patrimonio e a saúde