The PhD programme Water, Sustainability and Development enmarcase como unha das liñas de orientación estratéxica do Campus da Auga (Acordo do Consello da Xunta de Galicia de 21 de novembro de 2013, polo que se autoriza o comezo do proceso de especialización da Universidade de Vigo, do Campus da Auga no Campus de Ourense e Protocolo de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Universidade de Vigo para a implantación e desenvolvemento do Plan Estratéxico, de 14 de marzo de 2014).

O Programa ten en conta as seis áreas de especialización que aglutina –Xestión da auga, Innovación social e educativa, medio ambiente, TIC, Turismo-patrimonio cultural e alimentación-, e que se integran en tres bloques temáticos de investigación: water, sustainability and development.

Click on the box below to download the full description of the PhD programme.

Memoria Doutoramento da Auga 0,3Mb

 

Organization

Coordinator

  • Raquel Olalla Nieto Muñiz

Academic board:

  • Raquel Olalla Nieto Muñiz (President)
  • Ana Mª Tobío Rivas (Secretary)
  • Julio Prada Rodríguez
  • Arno Formella
  • Miguel Ángel Michinel Álvarez
  • Xosé Manuel Cid
  • Marcos Álvarez Díaz
  • Carlos Fernando Da Silva Rámos
  • António José Rocha Martins Da silva