Year 2022/2023

1st term

2nd term

Activity Duration Nature Description
Research conferences 30 hours Mandatory Estas conferencias perseguen unha formación científica teórica e metodolóxica e presentan como finalidade dar a coñecer os proxectos de investigación que se desenvolven noutras institucións para promover así a colaboración do doutorando con outros grupos de investigación.
Research seminars 30 hours Opcional Estes seminarios permitirán unha posta ao día e o incremento do coñecemento específico nun tema ou metodoloxía científica concreta. Ademais, posibilitarán a adquisición de competencias nas técnicas de investigación máis novas do momento para que os alumnos as poidan aplicar nas súas Teses de Doutoramento.
Participación en congresos científicos 50 hours / congress Mandatory Os doutorandos deben presentar os resultados das súas investigacións en congresos nacionais ou internacionais relacionados co tema da súa tese de doutoramento.
Research stays 40 hours / week Opcional Os doutorandos desenvolverá nunha Universidade ou Centro de Investigación, preferentemente estranxeiro e de certo prestixio a nivel internacional, unha actividade relacionada coa investigación que levan a cabo nos seus proxectos de tese de doutoramento.
Publicación indexada 150 hours / activity Opcional O alumnado deberá participar de forma activa na redacción de artigos que recollan os resultados da súa investigación con vistas á súa publicación en revistas de carácter científico.
Elaboración e exposición do Plan de Investigación 150 hours Mandatory Realizarase unha presentación e defensa do plan de investigación e avaliación de actividades ao termo de cada ano de doutoramento.