Ana María Tobío Rivas

Departamento de Dereito Privado

Universidade de Vigo

988 368 815 atobio@uvigo.es

Liña de investigación no programa

Réxime xurídico da auga

  • Responsabilidade e contratación mercantil no ámbito da xestión e comercialización da auga
  • Réxime xurídico da publicidade, signos distintivos e denominacións xeográficas no sector da auga
  • Transporte fluvial