O Programa de Doutoramento Auga, Sustentabilidade e Desenvolvemento é un programa de carácter estratéxico que ten en conta a súa localización, no marco da Eurorrexión e a necesaria colaboración entre os seus socios, o apoio continuo institucional das Administracións Locais, Provinciais e Autonómicas ao Campus da Auga, un contexto socio-económico no que a investigación é o pilar do coñecemento e a competitividade e o seu contexto temático “importancia do sector industrial agroalimentario en Galicia”, a crecente relevancia do “dereito á auga”, a calidade alimentaria, o envellecemento poboacional, o aumento da esperanza de vida, o potencial termal de Ourense como elemento diferenciador ou a existencia de lugares de elevado valor patrimonial e turístico.

O Programa permite dar resposta ás necesidades formativas e científicas do primeiro campus especializado non central do SUG, non colisionando con ningún outro título oficial existente na Universidade de Vigo, contando cos recursos materiais e humanos necesarios para o seu desenvolvemento.

Ademáis conta con investigadores multidisciplinares de todas as Escolas e Facultades que aglutinan o know-how desenvolvido no Campus de Ourense e a colaboración como socios estratéxicos do Instituto Politécnico do Porto (Portugal) e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal).