Asignación de Directores/as de tese

Nos tres primeiros meses despois da matricula.

Nomeamento da Comisión de Seguimento

Nos seis primeiros meses despois da matricula e antes da defensa do Plan de Investigación.

Defensa do Plan de Investigación

Nos seis primeiros meses despois da matricula e ante a Comisión de Seguimento.
Aprobación pola Comisión Académica.

Actividades formativas e de desenvolvemento da tese

Seguinte ano despois da aprobación do Plan de Investigación.

Avaliación anual

Entre os meses de maio e xuño.
Defensa do progreso da tese e das actividades formativas.
Aprobación pola Comisión Académica.

Defensa da tese

Tres anos a tempo completo dende a primeira matricula, prorrogables 1+1 anos máis.
Cinco anos a tempo parcial dende a primeira matricula, prorrogables 2+1 anos máis.