Auga

Réxime xurídico da auga

Responsable

Principais temáticas de investigación

 • Perspectivas históricas sobre auga e dereito 1
 • Responsabilidade e contratación mercantil no ámbito da xestión e comercialización da auga 2
 • Réxime xurídico da publicidade, signos distintivos e denominaciones xeográficas no sector da auga 2
 • Transporte fluvial 2
 • Proxección xurídica e ética do uso e protección dos recursos hídricos no contexto nacional e internacional 3
 • Xestión da agua – Directiva Marco da agua. Sistemas de clasificación do Estado ecolóxico 4
 • Directiva Marco da Auga – Lexislación Europea da xestión integrada dos recursos hídricos 5, 6
 • Métodos alternativos de resolución de conflictos no ámbito dos recursos hídricos 7
 • Recursos hídricos e conflictos 7

Investigadores:

 • Guillermo Suárez Blázquez 1
 • Ana Mª Tobío Rivas 2
 • Roberto O. Bustillo Bolado 3
 • Isabel Pardo Gamundi 4
 • Samantha Jane Hughes 5
 • Rui Cortes 6
 • Inés C. Iglesias Canle 7

 

Calidade da auga e os seus ecosistemas

Responsable:

 • Gil Garrote Velasco

Principais temáticas de investigación

 • Estudo da calidade da auga e modelización de procesos hidrolóxicos en concas forestais 1
 • Contaminantes emerxentes en augas continentais, un problema en toxicoloxía ambiental e calidade química da auga 2
 • Análise de contaminantes en augas e Desenvolvemento de sensores electroquímicos para análise de contaminantes 3
 • Análise microbiolóxica e de contaminantes en augas 4
 • Procesos de oxidación avanzada para o tratamento e saneamento de augas 5
 • Análise de contaminantes en augas 6
 • Monitorización de contaminantes 6
 • Procesos de tratamento de augas e augas residuais 7, 8
 • Procesos de eliminación de cheiros en augas 7, 8
 • Ecoloxia e biomonitorización de augas interiores 9, 10
 • Restauración de ribeiras 9, 10
 • Desregulación endocrina en organismos acuáticos 11
 • Solucións tecnolóxicas para a detección de contaminantes emerxentes na auga e/ou biomarcadores da calidade da auga 12
 • Modelos de efectos de presións sobre sistemas acuáticos 9, 13, 14
 • Infraestruturas verdes e medidas naturais de almacenamento de auga 9, 10

Investigadores:

 • Benedicto Soto González 1
 • Anunciación Lafuente Jiménez 2
 • Cristina Delerue-Matos 3
 • Valentina Domingues 4
 • José Alcides Silvestre Peres 5
 • Mª Teresa Pereira de Oliva Teles Moreira6
 • Olga Manuela Matos de Freitas 7
 • Sónia Adriana Ribeiro da Cunha Figueiredo 8
 • Samantha Jane Hughes 9
 • Rui Cortes 10
 • Ana Maria Coimbra 11
 • Marisa Freitas 12
 • Mario Santos 13
 • João Cabral 14

 

Investigación e aplicacións de augas e augas termais

Responsable:

 • Pedro A. Araujo Nespereira

Principais temáticas de investigación

 • Investigación e aplicación de augas termais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 • Augas termais galegas como fonte de novas enzimas para a industria 8

Investigadores:

 • Pedro A. Araujo Nespereira 1
 • Herminia Domínguez González 2
 • Elena Falqué López 3
 • Benedicto Soto González 4
 • María José Pérez Álvarez 5
 • Luis Alfonso Rodríguez López 6
 • Julia Carballo Rodríguez 7
 • María Luisa Rúa Rodríguez 8

 

Turismo, patrimonio cultural e auga

Responsable:

 • Julio Prada Rodriguez

Principais temáticas de investigación

 • Turismo Termal 1
 • Patrimonio material e inmaterial da auga 2
 • Teoría de Xogos aplicada á xestión da auga 3
 • Política, usos e xestión da auga na historia medieval 4, 5
 • Fontes documentais para o estudo da auga na idade media 4, 5
 • Política, usos e xestión da auga na Historia 2, 4, 5, 6

Investigadores:

 • Elisa Alén González 1
 • Beatriz Comendador Rey 2
 • Manuel Alfredo Mosquera Rodríguez 3
 • Mª Beatriz Vaquero Díaz 4
 • Francisco J. Pérez Rodríguez 5
 • Julio Prada Rodriguez 6

 

Sustentabilidade

Réxime xurídico do Medio ambiente e a súa sustentabilidade

Responsable

 • Virxilio Rodríguez Vázquez

Principais temáticas de investigación

 • Litigación internacional e sustentabilidade 1
 • Xustiza e sustentabilidade: o desafío político e xurídico do cambio climático 2
 • Protección internacional do medio ambiente 3
 • Mediación internacional e xestión de recursos naturais 3
 • Proxección xurídica e ética da sustentabilidade no contexto interno e internacional 4
 • Delitos contra os recursos naturais e o medio ambiente: a protección penal da auga 5
 • Delitos contra a flora, fauna e animais domésticos 5
 • Urbanismo e desenvolvemento sostible dende unha óptica xurídicopenal 5
 • O desenvolvemento da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal: a mobilidade laboral 6

Investigadores

 • Miguel Ángel Michinel Álvarez 1
 • Pablo Raúl Bonorino Ramírez 2
 • Belén Sánchez Ramos 3
 • Roberto O. Bustillo Bolado 4
 • Virxilio Rodríguez Vázquez 5
 • Francisca Fernández Prol 6

 

Produción primaria sostible

Responsable

 • Juan Carlos Nóvoa Muñoz

Principais temáticas de investigación

 • Riscos ambientais por contaminantes orgánicos persistentes na cadea alimentaria (sistema global solo-auga-cultivo-alimento-saúde) 1
 • Modelos predictivos en cultivos fertiirrigados 2
 • Caracterización morfolóxica de tubérculos, comportamento fenolóxico e sensibilidade a enfermedades 3
 • Caracterización de produtos da colmea 3
 • Diagnóstico da contaminación por metais pesados en solos, sedimentos e augas fluviais 4
 • Inmovilización de contaminantes en solos e augas mediante o emprego de bioadsorbentes de baixo custo5
 • Función depuradora do solo e calidade da auga 6
 • Desenvolvemento de biorefinerías sostibles 7
 • Obtención de biocomposites biodegradables ou compostos base mediante procesos respetuosos co medioambiente 8
 • Produción de prebióticos a partir de subprodutos agroindustriais mediante procesos sostibles baseados no emprego da auga como medio de reacción 9
 • Desenvolvimento de (bio)sensores para a determinação de contaminantes (emergentes ou não; não biológicos ou biológicos) 10
 • Avaliação de beneficios/riscos 10
 • Deseño computacional de catalizadores para a valorización de subprodutos do procesado da biomasa 11
 • Reoloxía e análise térmico de biopolímeros 12
 • Avaliación do potencial alerxénico de organismos comestibles cultivados en/con auga que contén cianobacterias tóxicas 13
 • Produción de efluentes e subprodutos da industria alimentaria para a produción de preparados probióticos, bacteriocinas e bebidas funcionáis 14

Investigadores

 • Jesús Simal Gándara 1
 • F. Javier Rodríguez Rajo 2
 • M. Carmen Seijo Coello 3
 • Juan Carlos Nóvoa Muñoz 4
 • Manuel Arias Estévez 5
 • José Eugenio López Periago 6
 • Juan Carlos Parajó Liñares 7
 • Valentín Santos Reyes 8
 • José Luis Alonso González 9
 • Simone Barreira Morais 10
 • Olalla Niero Faza 11
 • Clara Asunción Tovar Rodriguez 12
 • Marisa Freitas 13
 • Nelson Pérez Guerra 14

 

Xestión sostible

Responsable

 • F. Javier Rodríguez Rajo

Principais temáticas de investigación

 • Planeamento de sistemas agrários 1
 • Desenvolvimento rural 1
 • Sustentabilidade e avaliação de sistemas agrários 1
 • Calidade biolóxica ambiental 2
 • Ecotoxicoloxia 3
 • Geo-recursos das augas para a sostenibilidade territorial 4
 • Economía da enerxía 5
 • Recursos naturais e eficiencia económica 5
 • Métodos de simulación e predición económica 5
 • Contabilidade de Custos Control de Xestión en empresas agroalimentarias 6
 • Química verde (sustentável): processos de preparação de amostras e extracção 7
 • Química ambiental 7
 • Química (electro)analítica 7
 • Desenvolvimento rural 8
 • The value of environmental, heritage and ecosystems services 9
 • Valuation of new or improved market goods 9
 • Innovation and sustainability 9
 • Estratexias de innovación social e educativa para a creación de modelos de desenvolvemento sostible no uso público do patrimonio natural e cultural 10
 • Sustentabilidade 11
 • Medio ambiente. Ecoloxía de ríos e ribeiras 12
 • Avaliación de Impacto Ambiental de proxectos hidrográficos 13
 • Avaliación Ambiental Estratéxica de plans hidrográficos 13
 • Indicadores biolóxicos en ecosistemas de auga doce 14
 • Conservación da biodiversidade en ecosistemas de auga doce 14
 • Conservación de espazos protexidos (Rede Natura 2000) 14
 • Remediación de solos e augas subterráneas 15
 • Tratamento e valorización de efluentes industriais 15
 • Ecotoxicoloxia de Cianobacterias mariñas 16, 17
 • Avaliación do potencial bioactivo de compostos naturais (compuestos de cianobactérias) 16, 17
 • Ecotoxicoloxia de Compostos Emerxentes 16, 17
 • Ecotoxicoloxia de cianobactérias de auga doce 16, 17
 • Ecointegridade 18
 • Ecotoxicoloxia, Toxicoloxia Acuática 3
 • Avaliación da contaminación ambiental por microcontaminantes (fármacos, pesticidas) 19
 • Construción de biosensores electroquímicos para a monitorización do medioambiente, a saúde e a seguridade alimentaria 20
 • Avaliación de impacto ambiental, Análise de ciclos de vida, Avaliación de sustentabilidade e indicadores 21
 • Análise de riscos e beneficios do consumo potencial de produtos alimenticios contaminados con cyanotoxinas 22

Investigadores

 • Ana Alexandra Marta-Costa 1
 • F. Javier Rodríguez Rajo 2
 • Sandra Mariza Veiga Monteiro 3
 • Elena Uña 4
 • Miguel Rodríguez Méndez 5
 • Mª Beatriz González Sánchez 6
 • Simone Barreira Morais 7
 • Ana Alexandra Marta-Costa 8
 • Lívia Madureira 9
 • Beatriz Comendador Rey 10
 • Rui Oliveira 11
 • Isabel Pardo Gamundi 12
 • Gonzalo Méndez Martínez 13
 • Josefina Garrido González 14
 • Claudio Cameselle Fernández 15
 • Maria do Rosário Martins 16
 • Piedade Barros 17
 • Rui Manuel Vitor Cortes 18
 • Manuela Correia 19
 • Hendrikus Petrus Antonius Nouws 20
 • Florinda Martins 21
 • Marisa Freitas 22

 

Cambio climático e recursos hídricos

Responsable

 • Ramón Gómez Gesteira

Principais temáticas de investigación

 • Modelado Computacional de Medios Fluidos 1
 • Cambio climático, predicción meteorolóxica e recursos hídricos: Sequías e inundacións 1, 2
 • Diagnóstico e modelización do ciclo hidrolóxico 1, 2
 • Auga e agricultura 1, 2
 • Interacción ríos-océano 1, 2
 • Xeoquímica de humidais 3
 • Xénese e balance de metano 3
 • Economía do cambio climático 4

Investigadores

 • Ramón Gómez Gesteira 1
 • Luis Gimeno Presa 2
 • Esther de Blas Varela 3
 • Miguel Rodríguez Méndez 4

 

Desenvolvemento

Dereito, TIC e desenvolvemento

Responsable

 • Susana Álvarez González

Principais temáticas de investigación

 • Dereito internacional da propiedade industrial e intelectual 1
 • Proxección xurídica e ética da tecnoloxía e o desenvolvemento económico e social no contexto interno e internacional 2
 • Desenvolvemento tecnolóxico e dereitos humanos 3
 • Dilemas éticos do desenvolvemento tecnolóxico: drons, robótica e intelixencia artificial 4
 • Protección de dereitos e intereses colectivos e difusos 5
 • Data Mining 6
 • Missing Data 6
 • Minería de textos 7, 8
 • Funcións especiais, Cálculo fraccionario, Bioinformática 9

Investigadores

 • Miguel Ángel Michinel Álvarez 1
 • Roberto O. Bustillo Bolado 2
 • Susana Álvarez González 3
 • Ana Garriga Domínguez 4
 • María Dolores Fernández Fustes 5
 • Ana Pérez González 6
 • Eva Lorenzo Iglesias 7
 • Lourdes Borrajo Diz 8
 • Iván C. Area Carracedo 9

 

Alimentación e desenvolvemento

Responsable

 • Sidonia Martínez Suárez

Principais temáticas de investigación

 • Caracterización e mellora da calidade sensorial e funcional de alimentos 1
 • A alimentación como ferramenta para o mantemento da saúde 2
 • Estudos antropométricos para a valoración do estado nutricional 2
 • Alimentación: un factor importante nos distintos estados fisiolóxicos 3
 • Emprego de microorganismos extremófilos e biosurfactantes obtidos a partir de residuos agroindustriais, para o tratamento de efluentes da industrial textil e biorremediación de augas contaminadas con compostos aromáticos policíclicos 4
 • Mellora da calidade dos produtos cárnicos crudo-curados tradicionais 5
 • Efecto do emprego de castaña (Castanea sativa, Miller) na dieta de finalización do ganado porcino sobre a calidade da carne e produtos cárnicos 5
 • Optimización tecnolóxica para a elaboración de conservas de peixe espada (Xiphias gladius) 6
 • Elaboración de produtos cárnicos crudo-curados Halal 6
 • Elaboración de cultivos iniciadores propios para a fabricación de queixos galegos 7
 • Procesado e conservación de Brassica spp. cultivadas en Galicia: Efecto sobre compostos bioactivos e parámetros de calidade 8
 • Alimentos e bebidas: Caracterización química e sensorial 9

Investigadores

 • Jesús Simal Gándara 1
 • Monserrat Miguez Bernárdez 2
 • Julia de la Montaña Miguelez 3
 • José Manuel Domínguez González 4
 • Francisco Javier Carballo García 5
 • María Inmaculada Franco Matilla 6
 • Juan Antonio Centeno Domínguez 7
 • Sidonia Martínez Suárez 8
 • Elena Falqué López 9

 

Desenvolvemento turístico asociado ao patrimonio e a saúde

Responsables

 • Elisa Alén González

Principais temáticas de investigación

 • Turismo Transfronteirizo e senior 1, 6
 • Saúde, Calidade de Vida e psicoxerontoloxía 2
 • Patrimonio natural e cultural das Augas no desenvolvemento do territorio 3
 • Ordenación do Territorio (cuncas hidrográficas, concellos, etc.) 4
 • Estudo de necesidades socio-sanitarias da comunidade 5
 • Turismo cultural 6
 • Turismo sanitario 6
 • Turismo accesible 6
 • Turismo de natureza 6

Investigadores

 • Elisa Alén González 1
 • José María Failde Garrido 2
 • Elena de Uña 3
 • Gonzalo Méndez Martínez 4
 • Carmen Verde Diego 5
 • José Antonio Fraiz Brea 6