Liña de investigación no programa

Réxime xurídico da auga

  • Directiva Marco da Auga – Lexislación Europea da xestión integrada dos recursos hídricos

Calidade da auga e os seus ecosistemas

  • Ecoloxia e biomonitorización de augas interiores
  • Restauración de ribeiras
  • Infraestruturas verdes e medidas naturais de almacenamento de auga

Xestión sostible

  • Ecointegridade